Vacature

Onlangs zijn 3 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de BSB.
We zijn op zoek naar nog twee kundige, betrokken bestuursleden.
Heb je interesse, reageer dan op onderstaande vacature.

Vacature bestuursleden

 

VACATURE

 

De stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) is opgericht in juli 2003, met als belangrijkste doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel.

De brede school is geen gebouw, maar een netwerkorganisatie waarin samenwerken centraal staat.
Op alle Boxtelse basisscholen en kindercentra worden door- of in samenspraak met de BSB educatieve activiteiten georganiseerd rondom de brede schoolthema’s, te weten:
1.     Taalontwikkeling en leesbevordering
2.     Sport en Gezond gedrag
3.     Kunst- en cultuureducatie
4.     Natuur- en milieueducatie
5.     Techniek (in ontwikkeling)
De activiteiten rondom deze thema’s kunnen inschools-, naschools of in de vakantie plaatsvinden.
De BSB is stage/leerbedrijf voor diverse opleidingen en de meeste activiteiten worden uitgevoerd door stagiaires.

In goede afstemming met het college van Burgemeester en Wethouders en de schoolbesturen Primair Onderwijs Boxtel heeft het bestuur van de stichting Brede Scholen Boxtel besloten om de samenstelling van het bestuur te gaan veranderen met als einddoel om op 1 januari 2018 een nieuw bestuur gevormd te hebben onder de noemer BSB 2.0.

Recente veranderingen waren onder meer uitbreidingen op het gebied van taken zoals het juridisch werkgeverschap van de buurtsportcoaches en met name het feit dat twee bestuursleden vanaf de oprichting in functie zijn. Na zo’n lange tijd is het gewenst plaats te maken voor nieuwe bestuursleden met een vernieuwende kijk op BSB 2.0.
Inmiddels zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur en is het huidige bestuur dus op zoek naar nog twee leden.

 

Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er een tweetal domeinen te verdelen te weten financiën, personele- / juridische zaken. Daarom zijn wij op zoek naar

Bestuursleden

Er wordt gezocht naar twee bestuursleden
voor de domeinen financiën en personele-/ juridische zaken.

  • We zijn op zoek naar onafhankelijke kandidaten, ofwel men mag geen zitting hebben in besturen dan wel werkzaam zijn bij een partner die een directe relatie heeft met de BSB.
  • Kandidaten moeten het beleid en de daarmee samenhangende consequenties qua werkwijze van de BSB volledig kunnen onderschrijven.
  • Kandidaten hoeven niet per se woonachtig te zijn in Boxtel maar affiniteit met Boxtel is wel een vereiste.

 

 Informatie en solliciteren: 

Nadere informatie over de BSB is te vinden op de website www.bredescholenboxtel.nl

en kan worden ingewonnen bij Paul Hermans,
secretaris van de stichting, via telefoonnummer: 06 – 51 81 49 16

Wil je reageren op de vacature dan kan dat per mail en uiterlijk tot en met 6 juli a.s.
eveneens naar Paul Hermans op onderstaand e-mailadres:
ppjhermans@ziggo.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagavond 11 juli 2017.
Mocht je in je omgeving mensen kennen die voldoen aan bovenstaande criteria dan stellen wij het op prijs indien je deze vacature onder hun aandacht zou willen brengen.