Start van het nieuwe jaar.

Aan alle kinderen, ouders / verzorgers en andere belangstellenden,

Om te beginnen wil ik jullie namens bestuur en collega’s van de Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB)
alle goeds voor het nieuwe jaar toewensen!
We hopen dat 2017 weer een jaar zal worden vol activiteiten waarin kinderen de mogelijkheid hebben
om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Sinds 1 januari maakt Buurtsport Boxtel ook daadwerkelijk deel uit van de BSB.
Dat betekent voor de buurtsportwerkers dat de BSB nu juridisch werkgever is, en voor jullie betekent het
dat de informatie van buurtsport te vinden is op de gezamenlijke website www.bredescholenboxtel.nl

In de kerstvakantie vond een viertal geslaagde activiteiten plaats.
De Winteractiviteit en de Doedag in de brede school De Wilgenbroek trokken flink wat deelnemers.
Ook was er ondanks de kou behoorlijk wat animo op 1 januari bij de Nieuwsjaarsduik in recreatieplas de Langspier
en waren er 80 kinderen aanwezig bij het Splash-event op 6 januari in het Dommelbad.

Genoemde activiteiten werden georganiseerd in samenspraak met diverse partijen in Boxtel.
Alleen door deze samenwerking kunnen we vorm en inhoud geven aan de doelstelling van de BSB ”een optimale ontwikkeling
realiseren voor kinderen die wonen en / of naar schoolgaan in Boxtel”.

We gaan er weer een ‘breed’ jaar van maken en wensen jullie allen geluk, maar vooral gezondheid toe!