Privacy

Aan de ouders van de kinderen die deelnemen aan brede schoolactiviteiten,
 

U heeft er vast en zeker al over gelezen en/of gehoord, of u heeft zelf al de benodigde maatregelen getroffen: de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt per 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend gingen, gaan en zullen we hiermee zorgvuldig blijven omgaan.

 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via directie@bredescholenboxtel.nl.
Klik op onderstaande hyperlink voor het complete bestand.