NIEUW BESTUUR BREDE SCHOLEN BOXTEL PER 1 NOVEMBER 2017

Zoals eerder aangegeven zijn gedurende het afgelopen jaar alle bestuursleden van de Stichting Brede Scholen Boxtel afgetreden.

In april 2017 zijn Femke Broeders, Maria Voets en Lex Meijdam toegetreden tot het bestuur.
Op 1 september is Wim Ketelaars afgetreden als voorzitter en is Lex Meijdam door de gemeente gevraagd deze rol op zich te nemen. Op 1 november 2017 heeft Lon Hermans de rol van secretaris overgenomen van Paul Hermans. Laatstgenoemde blijft nog enige tijd als adviseur betrokken bij de BSB. Tot slot zijn er enkele gesprekken gevoerd met kandidaat penningmeesters. Dit resulteerde in de toetreding van Patrick Hendriks tot het bestuur BSB eveneens m.i.v. 1 november. Hij neemt zoals gezegd de rol van penningmeester op zich.

Namens collega’s, participanten, ouders en kinderen wil ik alle vorige bestuurders hartelijk danken
voor hun jarenlange inzet ten behoeve van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel. Van de bestuursleden Kitty Flemminks Smid, Martien van Beurden en Cleem Snijders is eerder dit jaar afscheid genomen. Voor Wim Ketelaars wordt een afscheidsborrel georganiseerd op 6 december en van Paul Hermans zal op een later tijdstip afscheid worden genomen vanuit de BSB.

 

Ghislaine de Brouwer-Smeeman