Geen doorgang blok 2 na schoolse sport

Helaas slaat het corona virus nog steeds hard toe.
Wij moeten jullie mededelen dat de na schoolse sport activiteiten tot de kerstvakantie niet door kunnen gaan.
Dit treft de na schoolse sport op locatie de Wilgenbroek, Basisschool de Oversteek en Basisschool de Angelasschool.
Plein actief op basisschool de Beemde zal alsnog wel doorgaan gezien dit een buiten activiteit is.

Wij hopen dat blok 3 van de na schoolse sport weer doorgang kan hebben. Schrijf je dus gerust in. Mocht het niet doorgaan wordt je per e-mail geïnformeerd.

Blijf gezond!