Fotografie, Film en Video dit schooljaar centraal op alle basisscholen

CultuurBox stelt samen met de ICC’ers (Interne Cultuur Coördinatoren) van de scholen elk jaar een Lokaal Kunstmenu samen; een educatief programma dat in het teken staat van één specifieke culturele discipline.
Dit schooljaar gaan alle Boxtelse basisscholen aan de slag met fotografie, film en mediakunst.

CultuurBox heeft in samenwerking met de ICC’ers de vraag opgehaald bij de scholen en gezorgd voor een programma op maat voor alle groepen.
Uit dit programma heeft iedere school vervolgens haar eigen keuzes gemaakt, passend bij het onderwijsprogramma.
Naast het Lokale Kunstmenu wordt het culturele aanbod door de scholen zelf aangevuld met workshops en scholing gericht op andere culturele disciplines.

Overkoepelend thema binnen het foto-film-video jaar zijn de Kinderrechten van Unicef.
In dit kader wordt een heus Unicef Kinderrechten Filmfestival georganiseerd in Boxtel waar alle groepen 7-8 aan mee zullen gaan doen.
Dit Filmfestival wordt op touw gezet samen met Unicef, Hollywood in de Klas en Stichting Brede Scholen Boxtel.
Daarnaast zijn verschillende Boxtelse ondernemers betrokken om het filmfestival financieel te ondersteunen.

De aftrap van het Boxtels Kinderrechten filmfestival vindt plaats op 20 november a.s. tijdens de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.
Stichting Brede Scholen Boxtel en CultuurBox beantwoorden hiermee aan de wens van wethouder Lestrade om aandacht te vragen voor Kinderrechten.

Wil je als Boxtelse ondernemer ook bijdragen aan de totstandkoming van het Kinderrechtenfilmfestival en de première op 6 april 2020 in Theater a/d Parade in ’s-Hertogenbosch?
Stichting Brede Scholen is nog op zoek naar sponsoren. Neem voor meer informatie contact op met Ghislaine de Brouwer via tel. 0411-707504 of 06-48 47 95 61.
Vanaf 27 september kan iedereen helpen door te stemmen op ons Filmfestival via RaboClupsupport !