Activiteiten in de kerstvakantie gaan helaas niet door

Helaas slaat het corona virus nog steeds hard toe.
De gymlessen, naschoolse sport, plein actief en de TaalSpeelGroep kunnen vooralsnog gewoon doorgaan en dat gaat gelukkig goed.
Wij zijn blij bovengenoemd aanbod voort te kunnen zetten zodat we de kinderen van de basisscholen in beweging kunnen houden.
Juist in deze tijd is dat extra belangrijk.

Helaas moeten wij jullie mededelen dat de activiteiten in de kerstvakantie niet door kunnen gaan. Jammer genoeg was dat ook in de herfstvakantie al het geval.

We hebben dit moeten beslissen omdat we de Covid-19 maatregelen niet voor 100 % kunnen naleven omdat er meerdere studenten en begeleiders tegelijkertijd aanwezig moeten zijn om de evenementen in goede banen te lijden.

Wij hopen dat we in de mei vakantie voor jullie weer een mooi programma neer kunnen zetten en uiteraard kijken we uit naar de Koningsspelen op 23 april.

Blijf gezond!