Organisatie

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Brede Scholen Boxtel is een onafhankelijk bestuur op afstand. De leden vergaderen zes tot acht keer per jaar. Tussen het dagelijks bestuur en de directeur is er vaker overleg. De leden zijn op basis van deskundigheid geselecteerd en hebben geen binding met de organisaties die bij de brede scholen betrokken zijn.

Wilt u contact met het bestuur? De leden zijn bereikbaar via de directeur van de BSB of via het postadres.

Bestuursleden

Dhr. Lex Meijdam

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Dhr. Arjen Witteveen

Penningmeester

Mevr. Maria Voets

Bestuurslid

Stichting Brede Scholen Boxtel

De BSB is opgericht in juli 2003 en heeft als het belangrijkste doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen én hun ouders in de gemeente Boxtel.

De BSB houdt zich bezig met inhoudelijk beleid en niet met exploitatie en beheer. Ook vervult de BSB het werkgeverschap voor functionarissen die projecten en activiteiten vormgeven en organiseren. Er wordt gewerkt binnen vier brede schoolthema's: taalontwikkeling/leesbevordering, gezond/redzaam gedrag, kunst/cultuureducatie en natuur-  en milieueducatie. Er wordt gewerkt aan een vijfde ontwikkelingslijn: ICT/techniek.

De activiteiten worden veelal uitgevoerd door stagiaires van diverse MBO- en HBO-opleidingen. De BSB is een erkend stagebedrijf voor de kenniscentra SBB en Aequor.

De BSB functionarissen zijn inzetbaar voor contact met organisaties waarmee wordt samengewerkt binnen de themalijnen. Het geven van een uitgebreide voorlichting aan externe organisaties behoort niet tot de werkzaamheden.
Wilt u toch meer weten dan kan de directeur van de BSB een offerte opstellen voor de werkzaamheden die de functionarissen verzorgen.

In 2003 werd in Boxtel gestart met vier brede scholen: De Wilgenbroek, Selissenwal, Lennisheuvel en Liempde.

Een brede school is geen gebouw, maar een netwerkorganisatie. Samenwerken staat hierin centraal. Inmiddels vinden op alle basisscholen en kinderdagverblijven in Boxtel brede school activiteiten plaats rond de vijf thema's: taalontwikkeling/leesbevordering, gezond/redzaam gedrag, kunst/cultuureducatie, natuur-  en milieueducatie en ICT/techniek (in ontwikkeling).

De activiteiten vinden zowel tijdens schooluren als na schooltijd of in de vakantie plaats. Een groot deel van de begeleiding is in handen van stagiaires.

Professionals Brede Scholen Boxtel

Ghislaine de Brouwer-Smeeman

Directeur

Ken Tempelers

Beweegconsulent

Gerry Roche

Coördinator CultuurBox

Eefje van Boxtel

Projectmedewerker CultuurBox

Jeffrey Sterks

Buurtsportwerker

Anne van de Griendt

Buurtsportwerker

Dymphy Soeterings

Buurtsportwerker

Mohamed Oueqqas

Buurtsportwerker

Loek van Grinsven

Buurtsportwerker

 

Marktplaats CultuurBox

Ook de Marktplaats CultuurBox vormt sinds 1 augustus 2015 een onderdeel van de Stichting Brede Scholen Boxtel. Ga voor meer informatie over CultuurBox naar www.cultuurbox.eu[/vc_column_text]