Stichting Brede Scholen Boxtel bestaat 15 jaar

Op 6 juni 2018 vierden we het 15 jarig jubileum van de Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB)
De BSB is opgericht op 10 juli 2003 maar omdat op 10 juli a.s. de zomervakantie al begonnen is
hebben we besloten het jubileum een maandje eerder te vieren.
Directies, leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers,  samenwerkingspartners en vrijwilligers waren door bestuur en team uitgenodigd in de aula van de brede school De Wilgenbroek voor de voorstelling van theatergroep Sjapoo.  De leden van dit amateurgezelschap onder regie van de Boxtelse Joleen van Rooij, verrasten de bezoekers met sketches, voordrachten en liedjes met een boodschap rondom manieren van denken. Plezier stond voorop en dat is ook vaak het geval bij activiteiten die door de BSB vormgegeven worden. Enthousiasme is immers de motor om gemotiveerd te kunnen leren.
Na een welkomstwoordje van directeur Ghislaine de Brouwer blikte wethouder Marusjka Lestrade even terug op de afgelopen jaren en keek bestuursvoorzitter Lex Meijdam vooruit naar de toekomst. Na afloop van de voorstelling werd er onder het genot van een drankje met een heerlijk hapje, gemaakt door de kinderen van BSO Twizon, nog even gezellig nagepraat. Als team  genieten we nu nog even na van de kaartjes met mooie teksten, complimenten, bloemen en cadeautjes. Dank daarvoor, maar voorál voor alle inzet ten behoeve van de ontwikkeling van de jeugd in Boxtel! Juist door deze inzet van velen kunnen we als BSB van betekenis zijn voor alle kinderen en jongeren in BOXTEL!
Ghislaine de Brouwer

Privacy

Aan de ouders van de kinderen die deelnemen aan brede schoolactiviteiten,
 

U heeft er vast en zeker al over gelezen en/of gehoord, of u heeft zelf al de benodigde maatregelen getroffen: de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt per 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend gingen, gaan en zullen we hiermee zorgvuldig blijven omgaan.

 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via directie@bredescholenboxtel.nl.
Klik op onderstaande hyperlink voor het complete bestand.

Jaarverslag 2017

2017 was een jaar van transities. Sinds 1 januari zijn alle Buurtsportwerkers in dienst bij de BSB
en na de Ramadan-activiteit werd aan beide stagiaires die deze activiteit mee vormgaven (Soufiane en Mohammed) een arbeidscontract aangeboden. Ook het totale bestuur is vernieuwd gedurende het jaar.
Tal van activiteiten op het gebied van onder andere sport en cultuureducatie hebben plaatsgevonden. Dit en meer leest u in het inhoudelijk jaarverslag.

Wij wensen u veel leesplezier en mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Ghislaine de Brouwer, directeur van de
stichting Brede Scholen Boxtel.

Jaarverslag 2017 definitief

NIEUW BESTUUR BREDE SCHOLEN BOXTEL PER 1 NOVEMBER 2017

Zoals eerder aangegeven zijn gedurende het afgelopen jaar alle bestuursleden van de Stichting Brede Scholen Boxtel afgetreden.

In april 2017 zijn Femke Broeders, Maria Voets en Lex Meijdam toegetreden tot het bestuur.
Op 1 september is Wim Ketelaars afgetreden als voorzitter en is Lex Meijdam door de gemeente gevraagd deze rol op zich te nemen. Op 1 november 2017 heeft Lon Hermans de rol van secretaris overgenomen van Paul Hermans. Laatstgenoemde blijft nog enige tijd als adviseur betrokken bij de BSB. Tot slot zijn er enkele gesprekken gevoerd met kandidaat penningmeesters. Dit resulteerde in de toetreding van Patrick Hendriks tot het bestuur BSB eveneens m.i.v. 1 november. Hij neemt zoals gezegd de rol van penningmeester op zich.

Namens collega’s, participanten, ouders en kinderen wil ik alle vorige bestuurders hartelijk danken
voor hun jarenlange inzet ten behoeve van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel. Van de bestuursleden Kitty Flemminks Smid, Martien van Beurden en Cleem Snijders is eerder dit jaar afscheid genomen. Voor Wim Ketelaars wordt een afscheidsborrel georganiseerd op 6 december en van Paul Hermans zal op een later tijdstip afscheid worden genomen vanuit de BSB.

 

Ghislaine de Brouwer-Smeeman

Voorleesfiets-vrijwilligers gezocht

De Boxtelse variant van De Voorleesexpress wordt De Voorleesfiets genoemd.
Al gedurende een zestal jaren wordt er door een groep vrijwilligers en stagiaires wekelijks voorgelezen in een gezin waar dat van belang is voor de taalontwikkeling van een kind / kinderen in dat gezin en ouders (nog) niet in staat zijn dat te doen. Op dit moment staan er 24 gezinnen op de ‘voorleesfietslijst’.
Voor een drietal gezinnen zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger! Bent of kent u iemand die wekelijks een uurtje van zijn of haar tijd zou willen investeren dan kan contact opgenomen worden met de coördinator van dit project Han Vlamings via voorleesfietsboxtel@gmail.com