Privacy

Aan de ouders van de kinderen die deelnemen aan brede schoolactiviteiten,
 

U heeft er vast en zeker al over gelezen en/of gehoord, of u heeft zelf al de benodigde maatregelen getroffen: de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt per 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend gingen, gaan en zullen we hiermee zorgvuldig blijven omgaan.

 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via directie@bredescholenboxtel.nl.
Klik op onderstaande hyperlink voor het complete bestand.

Jaarverslag 2017

2017 was een jaar van transities. Sinds 1 januari zijn alle Buurtsportwerkers in dienst bij de BSB
en na de Ramadan-activiteit werd aan beide stagiaires die deze activiteit mee vormgaven (Soufiane en Mohammed) een arbeidscontract aangeboden. Ook het totale bestuur is vernieuwd gedurende het jaar.
Tal van activiteiten op het gebied van onder andere sport en cultuureducatie hebben plaatsgevonden. Dit en meer leest u in het inhoudelijk jaarverslag.

Wij wensen u veel leesplezier en mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Ghislaine de Brouwer, directeur van de
stichting Brede Scholen Boxtel.

Jaarverslag 2017 definitief

NIEUW BESTUUR BREDE SCHOLEN BOXTEL PER 1 NOVEMBER 2017

Zoals eerder aangegeven zijn gedurende het afgelopen jaar alle bestuursleden van de Stichting Brede Scholen Boxtel afgetreden.

In april 2017 zijn Femke Broeders, Maria Voets en Lex Meijdam toegetreden tot het bestuur.
Op 1 september is Wim Ketelaars afgetreden als voorzitter en is Lex Meijdam door de gemeente gevraagd deze rol op zich te nemen. Op 1 november 2017 heeft Lon Hermans de rol van secretaris overgenomen van Paul Hermans. Laatstgenoemde blijft nog enige tijd als adviseur betrokken bij de BSB. Tot slot zijn er enkele gesprekken gevoerd met kandidaat penningmeesters. Dit resulteerde in de toetreding van Patrick Hendriks tot het bestuur BSB eveneens m.i.v. 1 november. Hij neemt zoals gezegd de rol van penningmeester op zich.

Namens collega’s, participanten, ouders en kinderen wil ik alle vorige bestuurders hartelijk danken
voor hun jarenlange inzet ten behoeve van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel. Van de bestuursleden Kitty Flemminks Smid, Martien van Beurden en Cleem Snijders is eerder dit jaar afscheid genomen. Voor Wim Ketelaars wordt een afscheidsborrel georganiseerd op 6 december en van Paul Hermans zal op een later tijdstip afscheid worden genomen vanuit de BSB.

 

Ghislaine de Brouwer-Smeeman

Voorleesfiets-vrijwilligers gezocht

De Boxtelse variant van De Voorleesexpress wordt De Voorleesfiets genoemd.
Al gedurende een zestal jaren wordt er door een groep vrijwilligers en stagiaires wekelijks voorgelezen in een gezin waar dat van belang is voor de taalontwikkeling van een kind / kinderen in dat gezin en ouders (nog) niet in staat zijn dat te doen. Op dit moment staan er 24 gezinnen op de ‘voorleesfietslijst’.
Voor een drietal gezinnen zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger! Bent of kent u iemand die wekelijks een uurtje van zijn of haar tijd zou willen investeren dan kan contact opgenomen worden met de coördinator van dit project Han Vlamings via voorleesfietsboxtel@gmail.com

Wij zijn op zoek!

Voor Bockesprongen van Stichting Bockepruik Boxtel een van de activiteiten in de Boxtelse Kunst en Cultuurweek QQLQ zijn we op zoek naar materialen om met kinderen een mooi blijvend kunstwerk te maken. Helpen jullie ons?? We hebben het volgende nodig: eierdoosjes, kralen, wc rolletjes, dekseltjes van potjes, keukenrollen, lege plakbandrollen, lege doosjes, allerlei verpakkingsdoosjes en materialen, flessendopjes, kruken, oude lappen stof, wol, plastic flessen, kartonnen pakken, piepschuim etc etc etc
Al deze materialen mogen worden afgegeven bij de stichting Brede Scholen Boxtel, locatie De Wilgenbroek, Dr de Brouwerlaan 74 in Boxtel. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op via info@cultuurbox.eu
Alvast bedankt!!!