Het alternatief voor de Boekenboom bij de Brede School De Wilgenbroek

De boekenbomen op het terrein van Kinderopvang Domino en bij de Brede School De Wilgenbroek passen al een zestal jaren in een vertrouwd straatbeeld. De fundering van de boom bij De Wilgenbroek had echter zijn beste tijd gehad. Omdat het terrein binnenkort aangepast wordt zien we dit als een goed moment om de boom weg te halen. Wel kunnen er nog steeds boeken uitgekozen worden door kinderen en volwassenen.. Vanaf nu staan deze in de kratten bij de entree van de hoofdingang van De Wilgenbroek.
De boeken kunnen geruild worden van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.
 
Heb je een boek dat je niet meer leest dan kun je het in een van de kratjes zetten en een ander boek dat je
Graag zou willen lezen meenemen.
 Wij wensen je veel leesplezier!

Kindervakantieweek en MuziTaal

In de laatste week van de zomervakantie vindt in Boxtel de Kindervakantieweek én MuziTaal plaats.

In buurdorp Vught wordt een Summerschool Spaans georganiseerd.

Dit gebeurt in de eerste week van de zomervakantie (dus van 9-13 juli a.s.)

Van maandag tot en met vrijdag staan native speakers en andere begeleiders klaar om Spaans te leren aan kinderen van 9-13 jaar.

Het is een programma van clase (les), deportes y juegos (sport en spel), cultura (cultuur), video maken, comer (eten) en cantar (zingen) van 10.00 uur t/m 16.00 uur.

Meer informatie aan aanmelden kan via de website www.dynamicspanish.nl

 

Stichting Brede Scholen Boxtel bestaat 15 jaar

Op 6 juni 2018 vierden we het 15 jarig jubileum van de Stichting Brede Scholen Boxtel (BSB)
De BSB is opgericht op 10 juli 2003 maar omdat op 10 juli a.s. de zomervakantie al begonnen is
hebben we besloten het jubileum een maandje eerder te vieren.
Directies, leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers,  samenwerkingspartners en vrijwilligers waren door bestuur en team uitgenodigd in de aula van de brede school De Wilgenbroek voor de voorstelling van theatergroep Sjapoo.  De leden van dit amateurgezelschap onder regie van de Boxtelse Joleen van Rooij, verrasten de bezoekers met sketches, voordrachten en liedjes met een boodschap rondom manieren van denken. Plezier stond voorop en dat is ook vaak het geval bij activiteiten die door de BSB vormgegeven worden. Enthousiasme is immers de motor om gemotiveerd te kunnen leren.
Na een welkomstwoordje van directeur Ghislaine de Brouwer blikte wethouder Marusjka Lestrade even terug op de afgelopen jaren en keek bestuursvoorzitter Lex Meijdam vooruit naar de toekomst. Na afloop van de voorstelling werd er onder het genot van een drankje met een heerlijk hapje, gemaakt door de kinderen van BSO Twizon, nog even gezellig nagepraat. Als team  genieten we nu nog even na van de kaartjes met mooie teksten, complimenten, bloemen en cadeautjes. Dank daarvoor, maar voorál voor alle inzet ten behoeve van de ontwikkeling van de jeugd in Boxtel! Juist door deze inzet van velen kunnen we als BSB van betekenis zijn voor alle kinderen en jongeren in BOXTEL!
Ghislaine de Brouwer

Privacy

Aan de ouders van de kinderen die deelnemen aan brede schoolactiviteiten,
 

U heeft er vast en zeker al over gelezen en/of gehoord, of u heeft zelf al de benodigde maatregelen getroffen: de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt per 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Vanzelfsprekend gingen, gaan en zullen we hiermee zorgvuldig blijven omgaan.

 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via directie@bredescholenboxtel.nl.
Klik op onderstaande hyperlink voor het complete bestand.

Jaarverslag 2017

2017 was een jaar van transities. Sinds 1 januari zijn alle Buurtsportwerkers in dienst bij de BSB
en na de Ramadan-activiteit werd aan beide stagiaires die deze activiteit mee vormgaven (Soufiane en Mohammed) een arbeidscontract aangeboden. Ook het totale bestuur is vernieuwd gedurende het jaar.
Tal van activiteiten op het gebied van onder andere sport en cultuureducatie hebben plaatsgevonden. Dit en meer leest u in het inhoudelijk jaarverslag.

Wij wensen u veel leesplezier en mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Ghislaine de Brouwer, directeur van de
stichting Brede Scholen Boxtel.

Jaarverslag 2017 definitief