Leerlijnen

De BSB heeft vijf doorlopende leerlijnen ontwikkeld samen met partners als bibliotheek de Meierij, Buurtsport Boxtel en CultuurBox. De leerlijnen taalontwikkeling/leesbevordering, gezond/redzaam gedrag, kunst- en cultuureducatie, natuur- en milieueducatie en wetenschap en technologie  vormen de leidraad voor de jaarprogramma’s van de BSB.

Meer weten? Klik op een van de pagina’s om deze te vergroten.

De doorlopende kunst- en cultuurlijn in Boxtel 2016/2017

Klik hier voor het boekje omtrent cultuureducatie

De doorlopende natuur- en milieulijn in Boxtel 2016/2017

De doorlopende sportlijn in Boxtel 2016/2017

Klik hier voor het boekje omtrent sport en gezond gedrag.

De doorlopende wetenschap en technologielijn in Boxtel 2019/2020

Klik hier voor het boekje omtrent wetenschap en technologie