Leerlijnen

De BSB heeft vier doorlopende leerlijnen ontwikkeld samen met partners als bibliotheek de Meierij, Buurtsport Boxtel en CultuurBox. De leerlijnen taalontwikkeling/leesbevordering, gezond/redzaam gedrag, kunst- en cultuureducatie en natuur- en milieueducatie vormen de leidraad voor het jaarprogramma van het schooljaar 2016/2017.
De leerlijn ict/techniek is in ontwikkeling.

Meer weten? Klik op een van de pagina’s om deze te vergroten.

De doorlopende kunst- en cultuurlijn in Boxtel 2016/2017

Klik hier voor het boekje omtrent cultuureducatie

De doorlopende natuur- en milieulijn in Boxtel 2016/2017

De doorlopende sportlijn in Boxtel 2016/2017

Klik hier voor het boekje omtrent sport en gezond gedrag.