Jaarverslag 2017

2017 was een jaar van transities. Sinds 1 januari zijn alle Buurtsportwerkers in dienst bij de BSB
en na de Ramadan-activiteit werd aan beide stagiaires die deze activiteit mee vormgaven (Soufiane en Mohammed) een arbeidscontract aangeboden. Ook het totale bestuur is vernieuwd gedurende het jaar.
Tal van activiteiten op het gebied van onder andere sport en cultuureducatie hebben plaatsgevonden. Dit en meer leest u in het inhoudelijk jaarverslag.

Wij wensen u veel leesplezier en mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Ghislaine de Brouwer, directeur van de
stichting Brede Scholen Boxtel.

Jaarverslag 2017 definitief

NIEUW BESTUUR BREDE SCHOLEN BOXTEL PER 1 NOVEMBER 2017

Zoals eerder aangegeven zijn gedurende het afgelopen jaar alle bestuursleden van de Stichting Brede Scholen Boxtel afgetreden.

In april 2017 zijn Femke Broeders, Maria Voets en Lex Meijdam toegetreden tot het bestuur.
Op 1 september is Wim Ketelaars afgetreden als voorzitter en is Lex Meijdam door de gemeente gevraagd deze rol op zich te nemen. Op 1 november 2017 heeft Lon Hermans de rol van secretaris overgenomen van Paul Hermans. Laatstgenoemde blijft nog enige tijd als adviseur betrokken bij de BSB. Tot slot zijn er enkele gesprekken gevoerd met kandidaat penningmeesters. Dit resulteerde in de toetreding van Patrick Hendriks tot het bestuur BSB eveneens m.i.v. 1 november. Hij neemt zoals gezegd de rol van penningmeester op zich.

Namens collega’s, participanten, ouders en kinderen wil ik alle vorige bestuurders hartelijk danken
voor hun jarenlange inzet ten behoeve van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel. Van de bestuursleden Kitty Flemminks Smid, Martien van Beurden en Cleem Snijders is eerder dit jaar afscheid genomen. Voor Wim Ketelaars wordt een afscheidsborrel georganiseerd op 6 december en van Paul Hermans zal op een later tijdstip afscheid worden genomen vanuit de BSB.

 

Ghislaine de Brouwer-Smeeman

Voorleesfiets-vrijwilligers gezocht

De Boxtelse variant van De Voorleesexpress wordt De Voorleesfiets genoemd.
Al gedurende een zestal jaren wordt er door een groep vrijwilligers en stagiaires wekelijks voorgelezen in een gezin waar dat van belang is voor de taalontwikkeling van een kind / kinderen in dat gezin en ouders (nog) niet in staat zijn dat te doen. Op dit moment staan er 24 gezinnen op de ‘voorleesfietslijst’.
Voor een drietal gezinnen zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger! Bent of kent u iemand die wekelijks een uurtje van zijn of haar tijd zou willen investeren dan kan contact opgenomen worden met de coördinator van dit project Han Vlamings via voorleesfietsboxtel@gmail.com

Wij zijn op zoek!

Voor Bockesprongen van Stichting Bockepruik Boxtel een van de activiteiten in de Boxtelse Kunst en Cultuurweek QQLQ zijn we op zoek naar materialen om met kinderen een mooi blijvend kunstwerk te maken. Helpen jullie ons?? We hebben het volgende nodig: eierdoosjes, kralen, wc rolletjes, dekseltjes van potjes, keukenrollen, lege plakbandrollen, lege doosjes, allerlei verpakkingsdoosjes en materialen, flessendopjes, kruken, oude lappen stof, wol, plastic flessen, kartonnen pakken, piepschuim etc etc etc
Al deze materialen mogen worden afgegeven bij de stichting Brede Scholen Boxtel, locatie De Wilgenbroek, Dr de Brouwerlaan 74 in Boxtel. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op via info@cultuurbox.eu
Alvast bedankt!!!

Hard werken loont

Vandaag kregen Mohammed Kissami en Soufiane Yousfi in het bijzijn van de pers door wethouder Marusjka Lestrade verrast.
De twee (inmiddels gediplomeerde) stagiaires Sport- en Bewegen kregen tijdens de evaluatie van het Ramadan project een contract voor 12 uur per week aangeboden.
We heten deze twee nieuwe collega’s van harte welkom bij Buurtsport Boxtel / Brede Scholen Boxtel.

 

 

Vacature

Onlangs zijn 3 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de BSB.
We zijn op zoek naar nog twee kundige, betrokken bestuursleden.
Heb je interesse, reageer dan op onderstaande vacature.

Vacature bestuursleden

 

VACATURE

 

De stichting Brede Scholen Boxtel (BSB) is opgericht in juli 2003, met als belangrijkste doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders in de gemeente Boxtel.

De brede school is geen gebouw, maar een netwerkorganisatie waarin samenwerken centraal staat.
Op alle Boxtelse basisscholen en kindercentra worden door- of in samenspraak met de BSB educatieve activiteiten georganiseerd rondom de brede schoolthema’s, te weten:
1.     Taalontwikkeling en leesbevordering
2.     Sport en Gezond gedrag
3.     Kunst- en cultuureducatie
4.     Natuur- en milieueducatie
5.     Techniek (in ontwikkeling)
De activiteiten rondom deze thema’s kunnen inschools-, naschools of in de vakantie plaatsvinden.
De BSB is stage/leerbedrijf voor diverse opleidingen en de meeste activiteiten worden uitgevoerd door stagiaires.

In goede afstemming met het college van Burgemeester en Wethouders en de schoolbesturen Primair Onderwijs Boxtel heeft het bestuur van de stichting Brede Scholen Boxtel besloten om de samenstelling van het bestuur te gaan veranderen met als einddoel om op 1 januari 2018 een nieuw bestuur gevormd te hebben onder de noemer BSB 2.0.

Recente veranderingen waren onder meer uitbreidingen op het gebied van taken zoals het juridisch werkgeverschap van de buurtsportcoaches en met name het feit dat twee bestuursleden vanaf de oprichting in functie zijn. Na zo’n lange tijd is het gewenst plaats te maken voor nieuwe bestuursleden met een vernieuwende kijk op BSB 2.0.
Inmiddels zijn er drie nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur en is het huidige bestuur dus op zoek naar nog twee leden.

 

Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er een tweetal domeinen te verdelen te weten financiën, personele- / juridische zaken. Daarom zijn wij op zoek naar

Bestuursleden

Er wordt gezocht naar twee bestuursleden
voor de domeinen financiën en personele-/ juridische zaken.

  • We zijn op zoek naar onafhankelijke kandidaten, ofwel men mag geen zitting hebben in besturen dan wel werkzaam zijn bij een partner die een directe relatie heeft met de BSB.
  • Kandidaten moeten het beleid en de daarmee samenhangende consequenties qua werkwijze van de BSB volledig kunnen onderschrijven.
  • Kandidaten hoeven niet per se woonachtig te zijn in Boxtel maar affiniteit met Boxtel is wel een vereiste.

 

 Informatie en solliciteren: 

Nadere informatie over de BSB is te vinden op de website www.bredescholenboxtel.nl

en kan worden ingewonnen bij Paul Hermans,
secretaris van de stichting, via telefoonnummer: 06 – 51 81 49 16

Wil je reageren op de vacature dan kan dat per mail en uiterlijk tot en met 6 juli a.s.
eveneens naar Paul Hermans op onderstaand e-mailadres:
ppjhermans@ziggo.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagavond 11 juli 2017.
Mocht je in je omgeving mensen kennen die voldoen aan bovenstaande criteria dan stellen wij het op prijs indien je deze vacature onder hun aandacht zou willen brengen.